1.Allmänt

Udnæs, Pernilla (Enskild firma), organisationsnummer 700409-9326 (”Enskild Firman”), är ägare till och driver webbplatsen lyckoboden.se (”Webbplatsen”). Genom Webbplatsen kan du göra inköp från Enskild Firman

Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) tillämpas när du som kund (”Kund”) genomför en beställning via Webbplatsen. Genom att genomföra ett köp via Webbplatsen godkänner Kunden dessa Villkor inklusive Enskild Firmans Sekretess- och integritetspolicy (www.lyckoboden.se/integritetspolicy).

Enskild Firman strävar efter att säkerställa att informationen på Webbplatsen alltid är korrekt, men förbehåller sig rätten att korrigera eventuella slutförsäljningar samt felaktigheter som kan förekomma i produktbeskrivningar, innehållsförteckningar, prissättning och/eller lagerstatus. Enskild Firman förbehåller sig även rätten att ändra eller uppdatera informationen när så behövs. Enskild Firman ansvarar inte för information eller bilder på Webbplatsen som kommer från tredje part.

2. Beställning och avtal

För att genomföra en beställning via Webbplatsen måste Kunden acceptera dessa Villkor. Genom att acceptera Villkoren förbinder sig Kunden att följa dem i sin helhet och samtycker till användningen av sina personuppgifter enligt Webbplatsens Sekretess- och integritetspolicy.

När Kunden har slutfört en beställning från Webbplatsen skickar Webbplatsen en preliminär orderbekräftelse via e-post till Kunden. Ett avtal om köp ingås först när Webbplatsen har bekräftat Kundens beställning slutgiltigt per e-post, efter att ha kontrollerat och eventuellt korrigerat felaktigheter som angiven pris, leveranstid etc.

3. Kunduppgifter

Kunden måste inte skapa ett användarkonto för att kunna handla på Webbplatsen. Vid registrering av användarkontot måste Kunden ange korrekta och fullständiga personuppgifter. Kunden ansvarar för att uppgifterna är korrekta och fullständiga. Mer information om Webbplatsens hantering av personuppgifter finns i Integritetspolicyn.

Kunden ansvarar för att ingen annan än Kunden använder Kundens inloggningsuppgifter. Kunden får inte dela användarnamn och lösenord med någon obehörig och måste förvara dessa uppgifter på ett säkert sätt. Kunden måste omedelbart informera Webbplatsen om misstankar om att obehöriga har fått tillgång till Kundens lösenord. Om Kunden underlåter att göra en sådan anmälan ansvarar Kunden för alla inköp som görs med Kundens inloggningsuppgifter.

Om Webbplatsen misstänker att Kunden missbrukar sitt användarkonto eller sina inloggningsuppgifter, eller på annat sätt bryter mot Villkoren, har Webbplatsen rätt att stänga av Kunden och tilldela nya inloggningsuppgifter.

4. Pris och betalning

Alla inköp på Webbplatsen görs i svenska kronor (SEK) och inkluderar skatter och moms om inget annat anges. Priserna inkluderar inte eventuella avgifter för frakt eller fakturabetalning, vilka anges separat i kassan. Det slutliga priset bekräftas av Webbplatsen i samband med den slutliga orderbekräftelsen som skickas till Kunden. Om det inträffar förändringar i skatte- eller momsförhållanden eller andra omständigheter som Webbplatsen inte kan råda över, har Webbplatsen rätt att justera priset fram till dagen före leverans.

Kunden kan betala på olika sätt enligt instruktionerna på Webbplatsen, inklusive fakturabetalning, delbetalning, kortbetalning och direktbetalning. Alla betalningsmetoder hanteras av Webbplatsens samarbetspartner Klarna och deras betallösning Klarna Checkout. Kunden godkänner också Klarnas villkor vid genomförandet av köp i kassan.

För fakturabetalning gäller alltid minst 14 dagars betalningstid. Fullständiga betalningsvillkor finns tillgängliga i kassan. Webbplatsen förbehåller sig rätten att inte alltid erbjuda alla betalningsmetoder och att ändra betalningsmetod om det valda alternativet inte är tillgängligt eller godkänns av någon anledning.

5. Erbjudanden

Webbplatsen kan från tid till annan erbjuda olika kampanjer och erbjudanden på Webbplatsen. Specifika villkor kan gälla för dessa kampanjer, inklusive tidpunkter och vilka varor som omfattas. Webbplatsen förbehåller sig rätten att återkalla sådana kampanjer när som helst, varvid dessa Villkor gäller utan ändringar. Webbplatsen förbehåller sig också rätten att neka eller ändra en Kunds beställning om misstänkta oegentligheter uppstår vid utnyttjande av kampanjen eller erbjudandet.

6. Leverans och frakt

Leverans av Kundens varor sker till den angivna leveransadressen. Webbplatsen har en handläggningstid på 1-3 arbetsdagar. Normal leveranstid är 3-5 arbetsdagar från bekräftad beställning. OBS! Beställningar lagda på helger skickas tidigast på måndagen efter.

Om förseningar i leveransen skulle uppstå (utan att vi har meddelat dig om längre leveranstid) ska du kontakta oss på e-postadress: info@lyckoboden.se 

Fraktkostnaden är 50 kr per order.
Vid beställning över 500 kr så är det fraktfritt.

7. Ångerrätt

Kunden har rätt att ångra eller returnera sin beställning inom 14 dagar från mottagandet av varan enligt gällande lagstiftning. Kunden måste meddela Webbplatsen via e-post om önskan att utnyttja ångerrätten. Varan måste returneras inom 14 dagar från meddelandet till Webbplatsen.

När Kunden kontaktar Webbplatsen för att meddela sin önskan om att returnera beställningen får Kunden instruktioner för returfrakten.

Kunden är ansvarig för att betala sina egna fraktkostnader för att returnera sin vara. Fraktkostnaderna återbetalas inte. Om Kunden får en återbetalning kommer returfraktkostnaden att dras av från återbetalningen.

Leveranstiden för Kundens utbytta produkt kan variera beroende på vart Kunden bor.

Om Kunden skickar en vara som överstiger 799 SEK bör Kunden överväga att använda en spårbar frakttjänst eller köpa en fraktförsäkring. Webbplatsen garanterar inte att man kommer att få Kundens returnerade vara.

Vid återbetalning, som normalt utförs inom 14 dagar från meddelandet om ångerrätt, kan Webbplatsen dra av en summa motsvarande varans eventuella värdeminskning om Kunden har hanterat varan i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion.

8. Reklamation

Reklamationsrätten gäller för varor som är felaktiga enligt gällande lagstiftning. Om det är fel på en vara eller om en vara saknas måste Kunden kontakta Webbplatsens kundservice inom skälig tid efter att felet upptäckts. Kunden måste ange beställningsnummer och orsak till reklamationen samt skicka en bild på den felaktiga varan till Webbplatsen.

Reklamationer som görs inom två veckor från det att felet upptäcks anses alltid vara i rätt tid.

När reklamationen har godkänts av Webbplatsen erhåller Kunden kompensation. Återbetalning sker inom 14 dagar från meddelandet om reklamation.

9. Externa länkar

Webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte är under Webbplatsens kontroll. Webbplatsen försöker säkerställa att länkade webbplatser följer samma sekretess- och säkerhetsprinciper som Enskild Firman, men Webbplatsen ansvarar inte för integriteten eller säkerheten för information eller personuppgifter som Kunden tillhandahåller på dessa externa webbplatser.

10. Force Majeure

Webbplatsen ansvarar inte för förseningar som orsakas av omständigheter utanför dess kontroll, såsom arbetskonflikter, krig, naturkatastrofer, terroristattacker, ändrad lagstiftning eller myndighetsföreskrifter, tekniska problem, fel i kommunikationsnät eller förseningar från underleverantörer. I sådana fall ska Webbplatsen befrias från skadeståndsskyldighet och andra påföljder. Kunden och Webbplatsen har rätt att häva köpet om omständigheterna varar längre än två månader.

11. Ändringar av Villkoren

Webbplatsen förbehåller sig rätten att göra ändringar i Villkoren när som helst utan förhandsmeddelande till Kunden. Eventuella ändringar träder i kraft när Kunden accepterar dem genom nytt köp eller besök på Webbplatsen eller 10 dagar efter det att Kunden informerats om ändringarna av Webbplatsen.

12. Giltighet av Villkoren

Om någon bestämmelse i dessa Villkor anses ogiltig av en domstol eller tillsynsmyndighet påverkar det inte giltigheten för de övriga bestämmelserna.

13. Överlåtelse

Webbplatsen har rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt Villkoren utan Kundens samtycke.

14. Tvistlösning

Vid eventuell tvist ska parterna försöka lösa den genom förhandling. Om ingen överenskommelse nås kan tvisten hänskjutas till Allmänna Reklamationsnämnden i Sverige eller European Commission Online Dispute Resolution (EU ODR). Informationen om dessa organ finns tillgängliga på deras respektive webbplatser.

15. Bolagsinformation

Udnæs, Pernilla (Enskild Firma)
Gårdavägen 31
523 72 Timmele

Org.nr: 700409-9326
Momsregistrerade & F-skatt finns
E-post: info@lyckoboden.se